Nyomtatás

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Az ESET biztonságtechnikai szoftverek végfelhasználói részére

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Több Lábon Kft., mint adatfeldolgozó (továbbiakban: Adatfeldolgozó) vásárlói (továbbiakban: Érintettek) részére az ESET biztonságtechnikai szoftverek vásárlása során megadott adatainak SICONTACT Kft. részére történő továbbításáról.

A Több Lábon Kft. viszonteladóként működik közre az ESET biztonságtechnikai szoftverek értékesítése során, e körben a szoftverek végfelhasználók általi megrendelését elektronikus úton továbbítja a SICONTACT Kft.  disztribútor, mint Adatkezelő részére.

A megrendelések tartalmazzák az Érintett nevét, postai és e-mail címét; a védeni kívánt számítógépes rendszer adatait (munkaállomások száma, fájlszerverek típusa és száma, levelezőszerverek típusa és az általuk kiszolgált postafiókok száma).

Az Adatfeldolgozó az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kezeli a vele szerződéses viszonyban álló Érintettek adatait.

Az Érintettek az ESET licencvásárlás során kötelesek személyes adataikat megadni az Adatfeldolgozó részére. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződés létrejöttének akadályát képezi.

Az Adatfeldolgozó tájékoztatja az Érintettet, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól a SICONTACT Kft., mint Adatkezelő honlapján Adatkezelési Tájékoztató az ESET biztonságtechnikai szoftveviszonteladói és végfelhasználói részére menüpont (https://www.eset.com/hu/adatkezeles/ ) alatt tájékozódhat.

 

2. A Több Lábon Kft. azon ügyfelei számára, akik a cég egyéb szolgáltatását (javítást, beszerzés, összeszerelés, vírusirtás, stb.)

    veszik igénybe

Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Több Lábon Kft., mint adatfeldolgozó (továbbiakban: Adatfeldolgozó) és vásárlói (továbbiakban: Érintettek) részére a megadott adatainak kezelérésről.

Az Adatfeldolgozó tárolja és kezlei az Érintett nevét, postai és e-mail címét; a szolgáltatáshoz szükséges elektronikus adatokat (háttértárak adatai).

Az Adatfeldolgozó az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kezeli a vele szerződéses viszonyban álló Érintettek adatait.

A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes alapon és e honlapon feltüntetett feltételeket tudomásul véve történik. Az adatok megadásának hiányában szerződés sem szóban, sem írásban nem köthető, Több Lábon Kft. semmilyen szolgáltatást, vagy árut adni nem tud.

Az adatkezelés NAV felé való kötelezettség miatt is történik. Minden számlához szükségesek személyes adatok. Érintettek ehhez is hozzájárulnak akkor, amikor Több Lábon Kft-vel (Adatfeldolgozó) szerződéses kapcsolatba kerülnek.

Adatkezelés/tárolás célja

Az adattárolás célja az Ügyfelekkel való kapcsolattartás, amelyhez névre, telefonszámra és/vagy e-mail címre van szükség. Ha már nincs törvénye kötelezettségek miatt szükség Ügyfél adataira, úgy íráaban kérheti adatainak törlését a cég hivatalos e-mail címén.

Adatkezelés módja és ideje

Adatkezelés mind elektronikus, mind pedig papír alapon megvalósul. Ennek okai lehetnek: árajánlat adás, garancia vállalás, számlaadás, adatok mentése, könyvelés.

Könyvelés miatt az adatkezelés mindig a hatályos jogszabályi kötelezettség idejéig történik.

A személyes adatok (név, email cím, stb.) továbbítása, megosztása

Nagyon ügyfeleink személyes adataira, így azokat harmadik félnek sohasem adjuk ki, illetve továbbítjuk. Kivételt képeznek azon esetek, amikor közvetített szolgáltatást nyújt a Több Lábon Kft. (pl. Eset vírusvédelmi szoftverek) esetén.

Számlázási adatok továbbítása, megosztása

Számlaadás a NAV online számla rendszerével történik, személyes- és cégesadatok ezen rendszerben kerülnek rögzítésre.